takeaway wraps

HALLOUMI WRAP

Halloumi wrapped with mixed green salad and hummus.

FALAFEL WRAP

Falafel warped in mixed green salad and hummus.

Chicken Beyti Wrap

1 skewer of Chicken Beyti wrapped with mixed green salad.

ADANA WRAP

1 skewer of Adana kofte wrapped with mixed green salad.

CHICKEN SHISH WRAP

1 skewer of Chicken shish wrapped with mixed green salad.

LAMB SHISH WRAP

1 skewer of Lamb shish wrapped with mixed green salad.